UA-143184636-1 google-site-verification=zGuTgt1ex6j1gyaZgDxDbgTOjPxM3TmrEowPf678kJI

Cuộc sống vốn không công bằng

  • Ở tuổi 27 tôi học được những gì ?

    “Cuộc sống vốn không công bằng – Hãy tập quen dần với điều đó”

    Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng thích nghi.