Đột Lỗ

Đột lỗ

Đột lỗ là tên gọi chung của đột lỗ thủy lực và đột lỗ dùng điện