UA-143184636-1

Đột Lỗ Thủy Lực

Đột lỗ thủy lực dùng điện

  • Đột lỗ thủy lực dùng điện là đột lỗ dùng bằng thủy lực cho quá trình đột nhưng dung động cơ điện
  •  tức là dùng động cơ điện cho quá trình đột lỗ,
  • quá trình dùng điện làm cho động cơ hoạt động
  • Quá trình hoạt động của động cơ đẩy thủy lực làm cho dầu thủy lực tạo ra áp lực
  • chúng tôi là công ty chuyên về thủy lực nên thiết bị của chúng tôi rất đa dạng về chũng loại
  • một số hãng sản xuất đột lỗ được chúng tôi nhập khẩu như izumi, opt,tlp…
  • ngoài đột lỗ thủy lực thì chúng tôi có thêm một số thiết bị đột lỗ dùng trực tiếp đột lỗ  điện
  • Liên Hê:

Công ty Hồng Anh:

miền bắc: 0985128687

Miền Nam: 0898225668

email: thuylunhapkhau@gmail.com