Đột Lỗ Thủy Lực

Máy đột lỗ thủy lực là sản phẩm sử lực dụng đến lực của dầu thủy để biến thủy năng thành cơ năng làm đột lỗ theo mong muốn

Hồng Anh là đơn vị nhâp khẩu trực tiếp các dòng máy đột lỗ từ đột thủy lực, đột lỗ bằng điện cho đến đột bằng cơ tay.

Chúng tôi là đơn vị nhập khẩu trực tiếp các dòng máy đột, từ đột tôn đến đột đồng thanh cái hoặc đột lỗ thép dày trong ngành cơ khi chúng tôi đều cung cấp

ĐỘT THỦY LỰC TAC CH-70

 Độ lỗ thủy lực TAC-70

Cách chọn đột lỗ, đột lỗ thủy lực nhanh chóng: